català | castellano

Qui som

ECOSIS és el nom comercial mitjançant el qual Josep M. Pons Benejam desenvolupa la seva activitat com a enginyer i consultor energètic.   L’empresa neix l’any 2010 amb l’objectiu de continuar el camí iniciat l’any 2003, quan Josep M. Pons Benejam va començar a realitzar els primers projectes dins l’exercici lliure.

ECOSIS ofereix serveis integrals d’enginyeria i execució d’instal.lacions, sent pionera en el món de l’estalvi i l’eficiència energètica a Menorca.  ENGINYERIA, RESPONSABILITAT I SOSTENIBILITAT són tres valors estratègics que defineixen la filosofia d’ ECOSIS i el compromís amb el desenvolupament sostenible és la base de totes les  activitats, conscients de la responsabilitat de protegir i millorar el medi ambient i així la qualitat de vida de les persones.

ECOSIS consta d’un equip amb gran experiència en el sector capaç de dissenyar i executar projectes d’instal.lacions, de manera que ens fem responsables des de l’inici (disseny) fins al final de l’execució del projecte, sent especialistes en el camp de l’eficiencia energètica i les energies renovables.

Igualment ECOSIS segueix amb l’activitat de serveis d’enginyeria mes tradicionals tals com projectes d’instal·lacions, projectes d’activitats, tramitació de llicències, legalitzacions, projectes d’infraestructures privades i públiques, auditories energètiques, etc. Igualment disposa d’un equip de col·laboradors (arquitectes, arquitectes tècnics,…) per poder oferir solucions integrals a tot tipus de projectes.  Alhora ofereix solucions relacionades amb l’eficiència energètica, gestió energètica, certificació energètica d’edificis, projectes d’energies renovables, cogeneració, etc

En totes elles l’equip d’ ECOSIS exerceix de la forma  competent i professional, oferint un servei d’assessorament proper, directe i de confiança. ECOSIS garanteix el compromís adquirit amb els seus clients fins el final de projecte.