català | castellano

actualitat

Guia breu de la certificació energètica d’edificis

Posted at 09/10/2013 | By : | Categories : actualitat,Sin categoría | 0 Comment

(1) Què és la certificació energètica d’un edifici?

La certificació energètica d’un edifici és el procés pel qual s’atorga una qualificació d’eficiència energètica a un edifici en forma de certificat i etiqueta d’eficiència energètica.

Què és el certificat d’ eficiència energètica?

El certificat d’ eficiència energètica és el document que verifica la conformitat de qualificació d’eficiència energètica obtinguda i que condueix a l’expedició de l’etiqueta d’eficiència energètica de l’edifici.

Què és l’etiqueta d’eficiència energètica?

L’etiqueta d’eficiència energètica és el distintiu que assenyala el nivell de qualificació d’eficiència energètica obtinguda per l’edifici o parts de l’edifici.

Per a què serveix la certificació d’eficiència energètica d’edificis?

La certificació d’eficiència energètica proporciona informació útil a l’usuari final sobre el comportament energètic de l’edifici que vol comprar o llogar. Alhora, també serveix per oferir opcions a l’usuari de com millorar-ne l’eficiència energètica, mitjançant les recomanacions presents en els certificats d’eficiència energètica d’edificis existents.

Quins edificis tenen l’obligació de tenir un certificat d’eficiència energètica?

1. Edificis de nova construcció.

2. Els edificis o parts d’edificis existents que es venguin o lloguin a un nou arrendatari. S’entén per part d’un edifici la unitat, planta, vivenda o apartament en un edifici o locals destinats a ús independent o de tituralitat jurídica diferent, dissenyats o modificats per a la seva utilització independent.

3. Els edificis o parts d’edificis existents en els què una entitat pública ocupi una superfície útil total a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel públic.

(1) font icae